Bez Odsetek

Najtańsze kredyty w internecie

Prognoza dla rynku mieszkaniowego w Polsce

lis 142019

Przygotowanie do kredytu hipotecznego powinna poprzedzać dokładna analiza sytuacji na rynku mieszkaniowym. W artykule poznasz najważniejsze prognozy z nim związane i określisz lepiej własne szanse na podjęcie długoterminowego zobowiązania.

Czy deficyt mieszkań to realny problem dla kredytobiorców?

Jeden z najważniejszych problemów na rynku mieszkaniowym to deficyt nieruchomości, szczególnie w miejscowościach słabszych gospodarczo. Najwięcej inwestycji deweloperskich notuje się w zaledwie pięciu największych województwach. Inwestorzy zakładają, że na dużym rynku nawet przy ewentualnym kryzysie ceny nieruchomości spadną niewiele, albo wcale, co może okazać się prawdą. Co wpływa konkretnie na rynek nieruchomości?

Tutaj sprawa jest oczywista. Krajowe społeczeństwo nie przetrwa, jeżeli nie zmieni się potyka prorodzinna, fiskalna i wiele innych systemowych problemów zachęcających do posiadania rodziny. Według danych z GUS liczba gospodarstw domowych przez kolejne lata wzrośnie, aby w okolicach 2025-2030 regularnie spadać.

Najwięcej nieruchomości buduje się w aglomeracjach o dużych perspektywach rozwoju gospodarczego, a mniej na peryferiach, a to właśnie drugi punkt bardziej odpowiada potencjalnym kredytobiorcom. Niewielu kredytobiorców chce również zaciągać ogromne kredyty hipoteczne, aby mieszkać w bardzo małym apartamencie, co wynika naturalnie z dysproporcji cenowych w dużych miastach. Deweloperzy powoli nie mogą sobie pozwolić na zakup gruntów „premium i stopniowo przechodzą do mniejszych miejscowości. Z tego powodu można prognozować lekką poprawę sytuacji, ale dopiero w nadchodzących latach.

Polska znajduje się w fazie zrównoważonego wzrostu od ostatnich dziesięciu lat. Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych poprawiła się, co skutkuje osiągnięciem zdolności kredytowej umożliwiającej obsługę długoterminowego zadłużenia hipotecznego. Model ekonomiczny nie powinien się zmienić w najbliższych latach, chociaż w tym punkcie dużo zależy od korzystnych decyzji politycznych i prawnych dotyczących optymalizacji realnego dochodu rozporządzalnego.

Na zakończenie

Poprawa zdolności kredytowej, ocena wskaźników demograficznych i inwestycji deweloperskich lokalnie to podstawa do zaciągnięcia optymalnego kredytu hipotecznego.

Jak banki ułatwiają klientom kredytowanie

sie 292019

Uzyskanie kredytu obecnie nie jest skomplikowane, zaś czas rozpatrywania wniosku skrócony do minimum. Jest to wynikiem między innymi zmienionej polityki banków, polegającej na ułatwieniu klientom dostępu do kredytów, dzięki czemu mogą oni znacznie szybciej uzyskać finansowanie i przede wszystkim na znacznie przystępniejszych zasadach - jak to zrobić szybko i bez problemów? Odwiedź kredytomania.eu.

Ułatwienia dla klientów, którzy ubiegają się o kredyt to w dużej mierze wynik rosnącej konkurencji na rynku usług bankowych, jednak ważnym elementem pozostaje także bardzo dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, przede wszystkim Internetu, który jest obecnie wykorzystywany w wielu dziedzinach naszego życia. Gdy mowa o konkurencji, banki muszą proponować oferty atrakcyjne na tle innych, aby zainteresować nimi potencjalnych klientów. Obniżone oprocentowanie, brak prowizji czy gwarancja rozpatrzenia wniosku w krótkim czasie – to tylko niewielka cześć z tego, co obecnie banki proponują zainteresowanym osobom. Istotnym elementem, na który uwagę zwracają przede wszystkim klienci jest także kwestia niezbędnych dokumentów, a ściślej mówiąc tego, aby klient zainteresowany kredytem musiał dostarczyć ich jak najmniej. Możliwość dostępu przez banki do wielu baz, takich jak BIK czy BIG za pośrednictwem Internetu sprawia, że w przypadku kredytów gotówkowych wymagają one od klientów jak najmniej dokumentów. Co do zaświadczeń o zarobkach, obecnie najczęściej konieczność jego przedstawiania uzależniona jest w dużej mierze od tego, o jaka wysokość kredyt klient chce wnioskować. Kilka czy nawet kilkanaście tysięcy traktowane jest przez banki jako kredyt w niezbyt dużej wysokości, dlatego wiele z nich rezygnuje w takiej sytuacji z wymogu przedstawiania przez klienta zaświadczenia o zarobkach. Najczęściej wystarczy jedynie jego oświadczenie.

Kolejnym ułatwieniem, jakie klienci mogą otrzymać od banku jest możliwość wnioskowania o kredyt za pośrednictwem Internetu. W zależności od banku można całą procedurę przyznania kredytu przeprowadzić online lub przynajmniej znaczną jej część. Z pewnością w najkorzystniejszej sytuacji są przede wszystkim te osoby, które aktywnie korzystają z bankowości elektronicznej czy też zainstalowali w smartfonach aplikacje do zarządzania kontem. Dla nich najczęściej jakiekolwiek procedury ograniczone są do minimum, a w przypadku kredytów gotówkowych najczęściej wystarczy kilka kliknięć myszką, aby zaakceptować warunki umowy i otrzymać pieniądze na konto w krótkim czasie. To dobra wiadomość, bowiem dzięki temu można składać wniosek o kredyt nawet w trakcie zakupów lub po prostu zaakceptować ofertę przedstawioną przez bank. Ułatwienia wynikające z korzystania z Internetu są swoistym wymogiem obecnych czasów. Nikt nie ma bowiem ochoty biegać po placówkach banków w celu uzyskania informacji czy przedstawienia jednego dokumentu. Dlatego też z pewnością nie dziwi fakt, że te banki które wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne ułatwiające nie tylko dostęp do konta, ale również kontakt z obsługą banku cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.

Podstawowe metody restrukturyzacji zadłużenia

cze 182019

Metody restrukturyzacji zadłużenia wpisuje się najczęściej w politykę całego sektora zadłużeniowego. Wynika to z prostego powodu. Potencjalny wierzyciel chce odzyskać nawet część środków od dłużnika po wystąpieniu problemów ekonomicznych. W prawie restrukturyzacyjnym wyróżnia się kilka ciekawych metod wychodzenia z długów, 17banków.com pomoże Ci wybrać odpowiednią ofertę.

Prawo restrukturyzacyjne nie stawia wielkich ograniczeń

Prawo restrukturyzacyjne to jedynie podpowiedź, jak działać w negocjacjach na poziomie wierzyciel-dłużnik. Tak naprawdę nie ma ograniczeń w dochodzeniu do układów pomiędzy stronami. Główne możliwości to odsunięcie długu w czasie, rozłożenie zobowiązania na bardziej korzystne raty, anulowanie pewnej części zaległości, w przypadku spółek przeniesienie długu na papiery wartościowe. Dochodzi do tego konsolidacja kredytów gotówkowych w przypadku kredytobiorców, którzy posiadają w portfelu zbyt wiele obciążeń.

Kredytodawca wychodzi coraz częściej z własnym planem restrukturyzacyjnym

W przypadku odroczenia spłacania długu w prawie restrukturyzacyjnym nie obowiązuje ostateczny limit, a zatem wszystko zależy od elastycznych ustaleń. Wierzycielom powinno zależeć nawet na niewielkich, ale regularnych spłatach, a nie na potencjalnym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kredytobiorcy. Już nawet w zaktualizowanej ustawie o kredycie hipotecznym zaleca się bankom, aby wychodziły naprzeciw wnioskom restrukturyzacyjnym z własnymi pomysłami, konkretnymi planami.

Zamiana długów w papiery wartościowe

Podpisanie dodatkowego aneksu do umowy kredytowej, w której występuje inna cykliczność spłaty rat to również możliwa praktyka. Niektórzy kredytobiorcy otrzymują wynagrodzenie kwartalnie lub sezonowo. Najwięksi kredytobiorcy zamieniają długi w papiery wartościowe, co pozwala pozbyć się zobowiązań w niezwykle krótkim czasie. To praktyka stosowana chętnie w Stanach Zjednoczonych przed wystąpieniem ostatniego kryzysu finansowego (sekurytyzacja zadłużenia).

Powszechna konsolidacja

Jedna, czy wiele rat różnych kredytów? Wybór wydaje się oczywisty i z tego powodu konsolidacja kredytów to podstawowa praktyka wychodzenia z presji spirali zadłużenia. Konsolidacja sprawdza się tylko przy wykazaniu pozytywnej zdolności kredytowej.

Podstawy związane z prowadzeniem polityki kredytowej

kwi 192019

W bankach kredyt stanowi większość generowanego zysku, niezależnie od rodzaju. W Polsce tylko kilka największych banków obsługuje praktycznie 90% wszystkich zobowiązań, co jest dość groźną perspektywą ze względu na brak faktycznej konkurencji. Większe podmioty wchłaniają mniejsze banki, a firmy pożyczkowe ze względu na regulacje dotyczące ograniczenia kosztów pozaodsetkowych i windykacyjnych znikają z rynku. Czym wyróżnia się prowadzenie polityki kredytowej?

Banki nie mogą niektórych decyzji o kredytowaniu potrzeb klientów podejmować tylko według własnych wytycznych. Powód jest prosty. Bank to instytucja zaufania publicznego i podejmowanie nadmiernego, wręcz spekulacyjnego ryzyka staje się procedurą niedozwoloną. Nad bankami detalicznymi pieczę sprawuje bank centralny (Narodowy Bank Polski) i Komisja Nadzoru Finansowego. KNF wydaje rekomendacje warunkujące ocenę zdolności kredytowej. Kredyt gotówkowy chociaż opłacalny wymaga praktycznie stałej obserwacji klientów i szczegółowej analizy zdolności kredytowej (obowiązkowa w każdych warunkach). Bez analizy zdolności kredytowej nie ma mowy o obsłudze zobowiązania, nawet krótkoterminowego, o czym świadczą zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, prawo bankowe, ustawa o kredycie hipotecznym. To głównie akty prawne dedykowane kredytobiorcom.

W zarządzaniu polityką kredytową występują bardzo ciekawe obszary związane z wykluczeniem niektórych branż, czy konkretnych kredytobiorców. Banki nie mogą finansować działalności podejrzanych, grup przestępczych, sektorów mocno niepewnych pod względem ekonomicznym. Ostatni przykład to giełdy kryptowalut. Niektóre banki odmówiły nawet prowadzenia rachunków podobnych działalności. W aktualizacji ustawy o kredycie hipotecznym wycofano się stosunkowo niedawno z obsługi zobowiązań w walutach obcych. Wcześniej na rynku panowała elastyczność spekulacyjna, głównie frankami szwajcarskimi. Na spekulacji większość kredytobiorców straciła ze względu na ogromne wahania walut. Wahania walut doprowadziły do zmiany wysokości rat (większe od aktualnej zdolności kredytowej). Taka sytuacja jest niekomfortowa dla kredytobiorcy i kredytodawcy, co może budzić zdziwienie. Bank stosuje nawet odgórne zasady dotyczące maksymalnego terminu spłaty niektórych grup zobowiązań. Kredyty gotówkowe spłaca się zawsze szybciej od kredytów hipotecznych.

Banki ustalają też każdorazowo rezerwy na stracone, przeterminowane kredyty i prowadzą wewnętrzne kontrole zmierzające do poprawy warunków obsługi klientów. Praktycznie każdy bank sporządza roczne prognozy dotyczące sektora kredytowego z uwzględnieniem makroekonomicznych wskaźników, co stanowi ciekawą lekturę dla kredytobiorców. Polityka kredytowa banku, analiza regulaminów to istotna kwestia przed nawiązaniem współpracy z konkretną placówką. Obecnie banki i firmy pożyczkowe funkcjonują na bardzo podobnych zasadach oceny ryzyka, więc wybór kredytobiorcy jest bardziej zrównoważony.

Kredyt hipoteczny w Banku Citi Handlowym i w Banku Polskim.

mar 052019

Kredyt własny kąt hipoteczny w Banku Polskim.

Bank Polski jest bankiem prywatnym z prawem emisji jakiego siedziba główna znajduje się w Warszawie. Bank istnieje w Polsce bardzo długo bo od 1924 roku. W ofercie banku można znaleźć między innymi kredyt własny kąt hipoteczny. Dostępne okresy spłaty tego zobowiązania mieszczą się w przedziale od 1 roku do maksymalnie 35 lat. Nie jest określone jaka musi być minimalna i maksymalna kwota kredytu hipotecznego. Oprocentowanie nominalne kredytu hipotecznego w Banku Polskim nie jest wysokie, bo wynosi jedynie 2,82% w skali roku. RRSO ma tutaj wartość 2,86% w skali roku, a prowizja dla banku za udzielenie zobowiązania wynosi zero procent. Bank całkowicie z niej rezygnuje. Minimalny wkład własny jaki jest wymagany przez bank, aby można było ubiegać się o przyznanie kredytu stanowi 10% kwoty pożyczki Stawka WIBOR 3M równa jest 1,72%. Do skorzystania z oferty należy wykupić ubezpieczenie kredytu. Nalicza się je według stawki 0,08% kwoty zobowiązania. Kredyt hipoteczny jaki oferuje ten bank jest bardzo ciekawą propozycją jaka warto dobrze sprawdzić, szukając kredytu hipoteczne na duża kwotę i z długim okresem kredytowania. Zawsze powinno się porównać kilka ofert zanim zdecydujemy się na wybór tej jedynej najlepszej dla nas propozycji.

Kredyt hipoteczny w Banku Citi Handlowym.

Citi Bank Handlowy jest bankiem komercyjnym z siedzibą główną w Warszawie. Można go znaleźć w pierwszej dziesiątce największych banków jakie działają w Polsce. W ofercie można znaleźć między innymi ciekawa propozycję kredytu hipotecznego jaką sprawdzimy dokładniej. Jest to kredyt z dostępnymi okresami spłaty od 5 lat do maksymalnie 30 lat. Bank nie podaje jakie są minimalne i maksymalne kwoty kredytu. Oprocentowanie nominalne kredytu hipotecznego w Citi Banku Handlowym jest w wysokości 3,41% w skali roku. W porównaniu do oferty Banku Polskiego, tutaj to oprocentowanie jest nieco wyższe. Prowizja dla banku za udzielenie zobowiązania jest naliczana i wynosi 1% kwoty pożyczki. Rzeczywiste oprocentowanie jest równe 3,88% w skali roku. Minimalny wkład własny tutaj stanowi 20,00% kwoty kredytu o jaki ubiega się kredytobiorca. Stawka WIBOR 3M ma tutaj wartość 1,72%. Do zalet tej oferty z całą pewnością możemy zaliczyć brak konieczności ubezpieczania kredytu jak również brak wykupowania polisy na życie. Każde ubezpieczenie nawet najmniejsze ma wpływ na całkowite koszta związane z kredytem. Tą ofertę również warto dokładniej sprawdzić, kiedy szukamy dobrego zobowiązania hipotecznego na całkiem niezłych warunkach. Gdy potrzebujesz na remont mieszkania wystarczający może się okazać kredyt gotówkowy, a ten znajdziesz tutaj niskarata.org.

Jak zwiększyć efektywność zakładania lokat bankowych?

gru 292018

Lokata bankowa w standardowym budżecie gospodarstwa domowego odgrywa dość ważną rolę. Niewiele rodzin decyduje się na podejmowanie bardzo dużego ryzyka na rynku kapitałowym. Zachowanie oszczędności jest zdecydowanie najważniejszą perspektywą. Czy można jednak w optymalny sposób zwiększyć efektywność zakładania lokat bankowych, a tym samym więcej zarobić przy bezpiecznym oszczędzaniu? Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek.

Narzędzia przeznaczone do podnoszenia efektywności lokaty bankowej

Jedna z dobrych opcji to wykorzystanie wyłącznie lokat promocyjnych, cyklicznie. Niektóre banki detaliczne proponują preferencyjne oprocentowanie po założeniu rachunku osobistego. To często korzystna perspektywa, szczególnie przy minimalnych opłatach na ROR. Oczywiście zawsze rachunek osobisty możesz zerwać, a zachować późniejsze zyski z lokat bankowych. Studiowanie regulaminów instytucji finansowych to zatem bardzo dobry pomysł. Lokaty promocyjne charakteryzują się niestety ograniczeniem w ramach maksymalnego kapitału. To najczęściej 10 000 złotych, bardzo rzadko więcej. W dłuższej perspektywie możesz planować oszczędzanie w kategorii premium dedykowane klientom bankowości detalicznej posiadającym ponad 100 000 złotych kapitału. Po przekroczeniu pewnej bariery kapitału otrzymujesz znacznie lepsze warunki zakładania depozytów oszczędnościowych, co przekłada się nawet na osiągnięcie częściowej niezależności ekonomicznej. Oszczędzanie długoterminowe na lokatach bankowych jest bardziej opłacalne od wykorzystania tylko krótkoterminowych depozytów ze względu na wynagradzanie przez banki utraty płynności. Przy lokatach długoterminowych jednak tracisz płynność, a na zyski trzeba trochę poczekać. Nigdy nie zaleca się zerwania lokaty bankowej przed terminem zapadalności wypłaty zysków. Jeżeli zerwiesz lokatę pod koniec trwania stracisz wszystkie wypracowane pieniądze. To problem powiązany z podatkiem od zysków kapitałowych.

Długoterminowe monitorowanie polityki monetarnej wpływa na opłacalność lokat

Efektywne zakładanie lokat bankowych wymaga również monitorowania stóp procentowych (polityki monetarnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski). Przy zmianie stóp procentowych na wysokie opłaca się wchodzić stopniowo w lokaty bankowe, ponieważ wyróżniają się wtedy całkiem niezłym oprocentowaniem. Polityka monetarna obecnie promuje bardziej kredytowanie potrzeb konsumpcyjnych, a nie oszczędzanie na lokatach bankowych, ale ta sytuacja niedługo się prawdopodobnie odwróci (perspektywa 2 – 3 lat maksymalnie, ze względu na presję inflacyjną).

Atom

Powered by www.bez-odsetek.pl